Donaties

Draagt u onze stichting een warm hart toe ?
Dan kunt u een bedrag overmaken op IBAN NL24RABO 01300.22.497 t/n Stichting Grote Vriend
Omdat we een ANBI stichting zijn is uw bijdrage aftrekbaar van de belasting
Hartelijk bedankt.
.