ANBI

 

ANBI
De Stichting Grote vriend heeft vanaf 13 maart 2012 de ANBI Status
Het RSIN/fiscaal nummer is:
851483665


Contactgegevens :
Stichting Grote Vriend
Postbus 168
2920AD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL


Bestuur
Voorzitter:

A. Bouw


secretaris/penningmeester

M. Bouw - de Hoop


Bestuursleden

E. van Gils-Bouw
I. van de Werf-Bouw
R. van de Werf
L. van Gils
A.W. Rolloos
W.B. Becking
D. Mesker
P. Hirschel
P. Verhage


Beleidsplan :

Beleidsplan Stichting Grote Vriend
Beleidsplan Stichting Grote Vriend.pdf (797.8KB)
Beleidsplan Stichting Grote Vriend
Beleidsplan Stichting Grote Vriend.pdf (797.8KB)
Beloningsbeleid:

De Bestuurders van Stichting Grote Vriend genieten geen beloning of vergoeding bij uitoefening van de activiteiten namens de stichting.


Doelstellingen van Stichting Grote Vriend:
- het ondersteunen van natuurlijke personen die onder de armoedegrens leven
- het ondersteunen van zieke kinderen in ziekenhuizen om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en geld ophalen en verstrekken voor wetenschappelijk onderzoek
- anderszins verdere initiatieven te nemen en/of te ondersteunen welke vergelijkbaar zijn met het voorgaande omschreven doel;
- (financiële) middelen ter beschikking te stellen aan algemeen nut beogende instellingen en/of sociaal belang behartigende instellingen, die erop gericht zijn dat hun middelen op een zodanige wijze ingezet worden, dat daarbij hulp wordt geboden aan personen die financieel en/of lichamelijk hulpbehoevend zijn, alles in de ruime zin des woords, zulks met inachtneming van het gedachtegoed en de doelstelling van de stichting;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Financiële verantwoording :
Financieel verslag : prognose 2023

Saldo per 1 januari 2023 : 12.753,81
Inkomsten in 2023:

 100.000 euro
Uitgaven diverse goede doelen in 2023:

100.000 euro